mr. C. (Cathalijn) Maat studeerde in 2007 af aan de Universiteit van Amsterdam. Ze studeerde af in Nederlands Recht met als afstudeerrichting de master Strafrecht. In datzelfde jaar rondde ze aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een minor Criminologie af. Tijdens en na haar studie heeft ze haar kennis en ervaring in het Strafrecht verder ontwikkeld door middel van het volbrengen van diverse stages bij strafrechtadvocaten gevestigd in Amsterdam. Voor haar afstuderen deed zij in het kader van haar eindscriptie een uitgebreid onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut te Rijswijk. Vanaf maart 2008 heeft mr. Maat haar opleiding als advocaat-stagiaire genoten bij Kuijpers & Van der Biezen Advocaten te Den Bosch en Amsterdam.

 

In 2011 is mr. C. Maat binnen de strafrechtadvocatuur voor zichzelf begonnen binnen een bestaand strafrechtkantoor in Amsterdam en in 2013 startte zij aan de Keizersgracht het kantoor Koster Maat & Van den Bos Advocaten, hetgeen per 1 maart 2020 is gewijzigd in Maat & Van den Bos Advocaten gevestigd aan de Herengracht.

 

mr. C. Maat verleent rechtsbijstand in verschillende soorten strafzaken zoals: geweldszaken waaronder zaken betreffende levensdelicten, zaken betreffende vermogensdelicten, Opiumwet-zaken, zaken welke vallen onder de Wet Wapens en Munitie en witwassen, maar ook procedures die samenhangen met het strafproces zoals: overlevering en uitleveringen, ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, beslagzaken, WOTS-procedures en procedures rondom verkrijging van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en plaatsing op bijvoorbeeld de Top 600-lijst.

 

mr. C. Maat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: 

  • Strafrecht

  • Fiscaal strafrecht

  • Financieel economisch strafrecht

  • Jeugdstrafrecht

  • Milieu strafrecht

  • TBS

  • Uitleveringen en overleveringen

  • Personen- en familierecht

  • Jeugdbeschermingsrecht (ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen)

 

Op grond van deze registratie geldt voor haar de verplichting elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.'

mr. C. Maat is lid van de Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA).